אייקון צור קשר
לפרטים נוספים
ולהרשמה ללימודים
השאירו פרטיכם כאן ונשוב אליכם!

פרחי באך

פרחי באך | מכללת ברקהתמציות באך עשויות להועיל למגוון רחב של הפרעות:
 

1. קשיים בלימודים, חוסר ריכזו, פחד מכישלונות, חולמניות, חוסר בטחון ועוד.

2. אנשים המצויים בתהליכי החלמה שונים, לשחרור הנפש ממטענים רגשיים כאשר בעקבות השחרור הגוף נרפא מהר יותר.

3. ספורטאים הישגיים, השימוש בתמציות מביא את השחקן למגרש נקי יותר מהעכבות מודעות ותת הכרתיות, בכך מתאפשר לגוף

ולנפש לתת מעצמם יותר

4. בעלי חיים שהתנהגותם השתנתה לרעה.

5. צמחים המצויים בסענת קמילה.

6. אנשים שאיבדו את ניצוץ החיים, קשישים וסיעודיים.

7. תמיכה בתהליכי גמילה מעישון, משתיה, אלכוהול.

8. תמיכה בתהליכי הרזיה ועוד.


אופן הפקת התמציות:

כאשר אגלי הטל עדיין היו על האדמה, היה פוסע בין המדשאות הטובלות בירק. בזמן זה חדרה להכרתו ההבנה כי כל טיפת טל מכילה חלק מן הסגולות של הצמח עליו היא נחה, הוא החליט לבחון את התאוריה זו.

לשם כך, אסף טל מצמחים מסומים וניסה אותם על עצמו. חושיו הרגישים מאוד, גילו לו כי הטל הוא בעל כוחות מוגדרים מסוג מסוים.

יותר מכך, טל אשר נאסף מפרחים שנחשפו לאור השמש,


אופן הפקת התמציות:
ד"ר באך אשר חי בוולש, היה קם השכם בבוקר, כאשר אגלי הסל ﬠדייו היו ﬠל האדמה, היה פוסﬠ ביו המדשאות הסובלות בירק. בזמן זה חדרה להכרתו ההבנה, כי כל סיפת סל מכילה חלק מן הסגולות של הצמח ﬠליו היא נחה. הוא החליט לבחון תיאוריה זו. לשם כך, אסף סל מצמחים מסוימים וניסה אותם ﬠל ﬠצמו. חושיו הרגישים מאוד, גילו לו כי הסל הוא בﬠל כוחות מוגדרים מסוג מסוים. יותר מכך, טל אשר נאסף מפרחים שנחשפו לאור השמש, היה בﬠל השפﬠה גדולה יותר מסל שנאסף מצמחים שהיו בצל. ד"ר באד אף גילה שאנרגיות מסוימות של צמח היו מרוכזות בפּרח בבשלות מלאה, יותר מבחוסר בשלות, כלומר כאשר הפרח הגיﬠ לשיא פריחתו וﬠמד לנבול האנרגיות שבו היו בשיאן. כאשר באך הוכיח לﬠצמו, כי טל שספג את חומו של קרני השמש ספג גם את הסגולות של הצמח ﬠליו הוא נח, הוא הציב לﬠצמו משימה למצוא טכניקה פשוטה יותר לאיסוף אנרגיות הפרח. באך בחן וחיפש שיטה שלא תפגﬠ או תזיק לצמח ﬠצמו, כך יצר שתי שיטות של מיצוי או של "הפקה" כפי שהוא הﬠדיף לכנות שיטות אלה- שיטת השמש" ו׳׳שיטת הרתיחה".


“שיטת השמש“:
נקטפים ראשי הפרחים הטובים ביותר ומושמים בכלי צר ושקוף ﬠשוי זכוכית או בדולח, המכיל מי מﬠיינות. בשלב הבא מניחים את הכליעל האדמה (ליד הצמח ההורה) מקום בו הוא נחשף לאור חזק של שמש במשך כשﬠתיים – או עד שאנרגיית הריפוי של הניצנים מוﬠברת למים. לאחר מכן, מוסרים הפרחים בﬠזרת חוטר או עלה מצמחי המרפא, כדי למנוﬠ מגﬠ אנושי עם המים החיוניים או עם "התמצית". בשלב הבא מוﬠברת התמצית לבקבוקים שחציים מלא בברנדי המשמש כחומר משמר וﬠליהם תווית שבה נרשם = “משרת האם". שנים אחדות מאוחר יותר, כאשר באך שכלל את ﬠבודתו, הוא נוכח לדﬠת כי ניצנים מסוימים כמו willow, star of neitlemem ו – elm דורשים שיטת מיצוי חזקה יותר למרות שהוא לא הצליח להסביר מדוﬠ, ﬠבור צמחים אלה הוא פיתח את “שיטת הרתיחה“.


“שיטת הרתיחה“:
בתהליך זה, חומרי צמח (ניצנים, אצטרובלים, או פרחים) מונחים ,על מחבת מצופה אמייל ובו מי מﬠיינות. חומרים אלה מחוממים ,עד לנקודת הרתיחה במשך מחצית השעה. לאחר מכן מכסים את המחבת ונותנים לו להתקרר.

כאשר הוא קר, מסננים את התמצית הנמצאת בו וכמו בשיטה הקודמת, משמרים את החומר המסונן בכמויות שוות ,נם ברנדי ומניחים נל הבקבוק את התווית של “משרת האם“. השלב הבא בהכנה, הוא הדילול. בשתי השיטות הדילול אחיד, הן "שיטת השמש“ והן "שיטת הרתיחה". יש צורך לדלל את “משרת האם“ בכמות נוספת של ברנדי.

התווית ﬠל בקבוק זה נושאת את צמד המילים “תמצית מלאי“, וזוהי הצורה שבדרך כלל נמכרות התרופות המכונות פרחי באך.

מועד תחילת הקורס הבא:

אשקלון -  9/5/18